Concursos internacionals

Aphotoreporter 

Biennal internacional de fotografia de reportatge en format exclussivament digital. La primera edició va ser al 2013 i va arribar després de la impossibilitat de seguir amb la reconeguda Biennal Aqüeducte, de la que es van fer 11 edicions, del 1969 al 2010. 

WEB CONCURSBases edició 2023Llibre 2023

 

Ripollet Image

Concurs que va començar amb el nom de Vila de Ripollet al 1981 amb fotografies exclussivament en monocrom. Al 1998 es va incorporar el color i al 2009 va ser d’àmbit internacional amb el nom de Ripollet Image. La darrera edició del 2019 es va celebrar dins el Circuit Babel Photography.

WEB CONCURS

 

Avideoreporter

Festival internacional de cine documental, la primera edició del qual es va celebrar al 2019 amb la participació de 213 documentals de 23 països

WEB CONCURS