Butlletins

Afocer edita un butlletí trimestral en format digital que inclou un recull de les activitats que s’han realitzat: exposicions, concursos, sortides… i també entrevistes i notícies d’interès fotogràfic. El butlletí s’envia per correu electrònic a totes les persones associades i també es pot descarregar des d’aquesta pàgina. Si algun soci/a desitja tenir-lo en format paper hi ha la possibilitat de comprar-lo a la web de Blurb. Per qualsevol dubte o si vols col·laborar en el butlletí contacta amb la vocalia butlleti@afocer.cat

240

239

238

237

236

235

234