2n. concurs instagram Alliberament LGTBIQ+ 2023

BASES CONCURS   ACTA VEREDICTE

Guanyadora: @sobregrisos
Jurat: Glòria Molina, Pedro Celma i Manel Navarro