Títol: “Biblioteques: obsolescència programada
Autors: M.Carmen Benítez, Tomàs Garcia, Xavier Loncà, Helena Llopis, Josep Mª Oliver, Jordi Prades, Ricard Sancho i Vicenç Semper.
Nº fotos: 65 + 2 cartells presentacpió i 5 cartells explicatius de cada bloc temàtic
Format: FOAM 5mm