37è Concurs Pere Viltró 2021

Jurat
Digital: Begoña Guillén, Karen Amaia Bilbao i Idoia Eletxigerra, de l’associació basca PHOTOBAT
Color i monocrom: Txema Lacunza, Toni Barbany i Rubén Sanz, d’AFOTMIR

ACTA VEREDICTE

Primer premi:  Miquel Pons Bassas

Segon premi:  Joan Mimó Bayó

Tercer premi:  Diego González Palacios

Accèssit color:  Jesús Isanta Pomar

Accèssit monocrom:  Joan Lluís Expósito Genisio

Accèssit digital:  Magdalena Llorens