Dissabte 19 de gener es va celebrar l’assemblea anual de socis a la sala d’actes de l’Ateneu de Cerdanyola.
Com sempre, es va aprovar l’acta de l’assemblea anterior, es van aprovar els comptes presentats pel nostre tresorer Salvador Ribes, el nostre president Josep Manel Requena va fer un repàs de totes les activitats que es van organitzar durant el 2018 i les previstes pel 2019, destacant-ne algunes que es faran com a celebració del 50è aniversari de la nostra entitat de es compleix aquest 2019. La nostra secretària Dolors Bassas va explicar les altes i baixes de socis i finalment es va establir un torn de precs i preguntes per part dels socis. En acabar l’acte es van repartir els nous carnets de socis, enguany amb un disseny exclussiu del 50è aniversari.

Fotos: Joan Manuel Vera (Tito)