Tots els anys la nostra Agrupació organitza concursos pels socis.
SOCIAL PAPER MONOCROM - Concurs Social (9 convocatòries anuals)
SOCIAL PAPER COLOR - Concurs Social (9 convocatòries anuals)
SOCIAL DIGITAL - Concurs Social (9 convocatòries anuals)
SOCIAL DIGITAL TEMES OBLIGATS - Concurs Social (9 convocatòries anuals)

Concursos socials anteriors al 2007

Concursos socials posteriors al 2007