Junta directiva 2017-07-16T10:06:04+00:00
Vocalia Responsable Correu electrònic
President Vicenç Semper president@afocer.cat
Vicepresidenta Cristina Alcaide vicepresidenta@afocer.cat
Secretària Dolors Bassas secretaria@afocer.cat
Tresorer Salvador Ribes tresorer@afocer.cat
Exposicions Miquel Pons exposicions@afocer.cat
Concursos Josep Manel Requena / Dolors Bassas concursos@afocer.cat
Laboratoris Paco Archs laboratori@afocer.cat
Estudi Paco Archs estudi@afocer.cat
Biblioteca Joan Lluís Expósito biblioteca@afocer.cat
Difusió difusio@afocer.cat
Web Miquel Pons web@afocer.cat
Concursos socials digitals Pere López socialdigital@afocer.cat
Activitats Pere Ramoneda / Sílvia Ariza activitats@afocer.cat
Concursos socials paper Xavi Loncà / Glòria Molina socialpaper@afocer.cat
Fototeca MIF Cristina Alcaide mif@afocer.cat
Enllaç CEF Josep Manel Requena requena@afocer.cat
Butlletí Vicenç Semper / Josep Mª Oliver butlleti@afocer.cat