La Federació Catalana de Fotografia pretén estimular l’activitat expositiva dels fotògrafs federats i al mateix temps posar a disposició de les entitats interessades exposicions que puguin utilitzar en la seva programació.

Per aquest motiu llancem la iniciativa d’elaborar i mantenir un catàleg amb l’oferta d’exposicions disponibles, a fi de donar-les a conèixer al conjunt de les entitats federades i a altres àmbits (Ateneus, Centres Culturals, etc.).

Per aquesta raó et demanem informació sobre els autors de la teva entitat que disposen d’una exposició elaborada de qualitat i estan disposats a cedir-la a les entitats que estiguin interessades en exposar-la de forma temporal i gratuïta. Al mateix temps, també inclouríem exposicions d’interès d’altres autors que vosaltres proposéssiu.

En el cas que hi hagin autors interessats en aprofitar aquesta oportunitat, empleneu la fitxa que s’adjunta per a cada un d’ells, seguint les instruccions que acompanyen aquest correu.

La Federació mantindrà aquesta informació actualitzada i en farà difusió a través dels seus canals

Envieu-nos la fitxa a exposicions@afocer.cat

Fitxa exposició

Instruccions per emplenar la fitxa