Festa de la fotografia 2019 2019-05-19T20:58:23+00:00

Heu d’omplir aquest formulari i fer el pagament al mateix moment i sinó coincideix la persona amb qui fa el pagament feu referència a observacions

Si voleu fer una inscripció en grup cal que envieu llista amb el nom del grup en PDF al email: festa@afocer.cat i el pagament a aquest compte:
ES03 0081 0002 4600 0146 1947
Fent referència al nom del grup

Esmorzar 5 €
Esmorzar+Dinar 35 €