Exposició “Taxigrafies” de Jordi Nebot, inaugurada el 28/01/17

Explica breument el contingut de l’exposició
Fotografies fetes des de l’interior d’un taxi de Barcelona

Perquè aquesta temàtica ? Perquè t’has decidit per aquestes imatges ?
La temàtica sorgeix del fet de combinar la feina que faig habitualment (taxista), amb l’afició a la fotografia.

Què has volgut aconseguir o què has volgut transmetre amb aquesta exposició
Es podria dir que la taxigrafia és una tècnica fotogràfica que permet la dissecció de la ciutat mitjançant el desplaçament de la càmera des d’un taxi. Les imatges sorgeixen de l’enquadrament del vehicle que, a través del parabrisa i les finestres, delimita les escenes de l’exterior. Més enllà de buscar l’estètica, la tècnica, o d’intentar formular un relat determinat de la ciutat, extreu bocins aparentment inconnexos dels múltiples relats que la componen. La taxigrafia no és res més que un taxista i una càmera; i el taxigraf no observa ni descriu la ciutat, en forma part