Nova sala d’exposicions adjunta a la biblioteca central de Cerdanyola i que ha començat a funcionar l’any 2017.
Afocer hi tindrà de forma permanent dues exposicions a l’any, a la primavera i al novembre.
La sala té una capacitat per 25 fotografies o 50 si s’exposen a dos nivells.