Carrer Indústria 38-40, 08290 Cerdanyola del Vallès

Sala 22

Afocer l’utilitza de forma permanent per fer-hi les exposicions de les fotos premiades dels concursos Pere Viltró, Santiago Piñol i A-Photoreporter i acostumen a tenir una durada de 3 a 4 setmanes.
No obstant, també es pot sol·licitar la sala per alguna altra exposició d’algun soci que es consideri d’interès, prèvia petició i acceptació de la junta d’Afocer.

Vestíbul

Espai permanent d’exposició de fotografies d’Afocer situat al vestíbul de l’Ateneu de Cerdanyola.
Hi caben un màxim de 14 fotografies de 40 x 50 cm en sentit vertical.
S’hi exposen altermativament les fotos millor puntuades dels concursos socials mensuals de color/monocrom (3 setmanes) i les fotos exposades anteriorment al local social (2 setmanes)