XIV Concurs Santiago Pîñol

Primer premi
«Cuanto amor»
Magda Llorens

Segon premi
«Correfoc»
Miquel Pons

Tercer premi
«Jocs matinals»
Dori Pacho

Acta del veredicte