XIV Concurs Santiago Pîñol

Primer premi
“Cuanto amor”
Magda Llorens

Segon premi
“Correfoc”
Miquel Pons

Tercer premi
“Jocs matinals”
Dori Pacho

Acta del veredicte