BIENNAL AQÜEDUCTE

Les actuals Biennals AQÜEDUCTE son el resultat de l’evolució d’un Saló provincial que va celebrar la primera edició l’any 1969, el mateix any en què es va fundar AFOCER. Des llavors, s’organitzà un concurs cada any sense interrupció fins l’any 1989.
Basant-se en aquesta fórmula i al ritme d’una convocatòria anual, es van organitzar fins a 21 edicions d’abast estatal.
L’any 1990 es celebra la primera versió internacional amb el títol “AQÜEDUCTE 90” “I Biennal Internacional de Fotografia”. Des llavors, cada dos anys AQÜEDUCTE convoca a tots els fotògrafs del mon a participar en una Biennal, que en cada renovada edició ha assajat noves fórmules, trobant al llarg del anys el camí que l’ha portat a ser capdavantera de les manifestacions fotogràfiques de mes prestigi que avui es celebren arreu.
El llibre que s’edita commemorant cada edició, es un document molt apreciat per tots els amants de la fotografia i està present a les principals fototeques i als museus especialitzats mes importants del món.

2010

Premi d’Honor – Luis Franke (Argentina)

2008

Premi d’Honor – Raul Villalba (Argentina)

2006

Premi d’Honor -Wong Tak Choi (Hong Kong)

2004

Premi d’Honor -Gabriel Brau (Espanya)

2002

Premi d’Honor – Uwe NÖLKE (Alemanya)

2000

Premi d’Honor – Juan Miguel ALBA MOLINA (Espanya)

1998

Premi d’Honor – Manfred HOLZER