CONCURS SOCIAL COLOR 2000

GENER "PAISATGE"

PRIMER
SEGÓN
TERCER
QUART
CARLES VERDÚ
FRANCISCO BERBEL
MOISÈS SERRA
JOAN TOMÀS

FEBRER "LLIURE"
MOISÈS SERRA
LOURDES RUIZ
JOAN TOMÀS
CARLES VERDÚ

MARÇ "RETRAT"
CARLES VERDÚ
MOISÈS SERRA
JOAN SERRANO
JOAN TOMÀS

ABRIL "LLIURE"
JORDI BLASCO
MOISÈS SERRA
JOAN TOMÀS
JOAN SERRANO

MAIG "REPORTATGE"
MOISÈS SERRA
LOURDES RUIZ
FRANCISCO BERBEL
JOAN SERRANO

JUNY "LLIURE"
XAVIER BONET
JORDI BLASCO
JOAN SERRANO
JOAN TOMÀS

SETEMBRE "BODEGÓ I NATURA MORTA"
JORDI BLASCO
JOAN TOMÀS
MOISÈS SERRA
JOAN SERRANO

OCTUBRE "LLIURE"
PERE MARTINEZ
MOISÈS SERRA
XAVIER BONET
JOAN TOMÀS

NOVEMBRE "EL MAR I EL SEU ENTORN"
MOISÈS SERRA
JOAN TOMÀS
JOAN SERRANO
PERE MARTINEZ