CONCURS SOCIAL COLOR 2002

FEBRER
PRIMER
SEGON
TERCER
QUART
JAUME BADIA
MOISES SERRA
VICENÇ SEMPER
JOAN BUXÓ

MARÇ
JAUME BADIA
VICENÇ SEMPER
TONI QUEROL
MANEL PEREZ

ABRIL
J.M. VERA "TITO"
MOISES SERRA
PERE MARTINEZ
FRANCISCO BERBEL

MAIG
MANEL PEREZ
JOAN BUXÓ
PERE MARTINEZ
VICENÇ SEMPER

JUNY
MOISES SERRA
MANEL PEREZ
VICENÇ SEMPER
TONI QUEROL

JULIOL
MOISES SERRA
VICENÇ SEMPER
PERE MARTINEZ
JAUME BADIA

SETEMBRE
MOISES SERRA
PERE MARTINEZ
JAUME BADIA
VICENÇ SEMPER

OCTUBRE
JAUME BADIA
MANEL PEREZ
TONI QUEROL
FRANCISCO BERBEL

NOVEMBRE
MANEL PEREZ
J.M. VERA "TITO"
VICENÇ SEMPER
J.M. REQUENA