CONCURS SOCIAL COLOR 2001

GENER "RETRAT HUMÀ"
PRIMER
SEGON
TERCER
QUART
MOISES SERRA
PERE MARTINEZ
JOAN TOMAS
FRAN BERBEL

FEBRER "LLIURE"
FRAN BERBEL
JOAN SERRANO
MOISES SERRA
JOAN TOMAS

MARÇ "PAISATGE URBÀ"
TONI BENITEZ
PERE MARTINEZ
MOISES SERRA
JOSE AGUAYOS

ABRIL "LLIURE"
MOISES SERRA
TONI BENITEZ
FRAN BERBEL
JOSE AGUAYOS

MAIG "EL MON DEL FERROCARRIL"
MOISES SERRA
JOSE AGUAYOS
TONI BENITEZ
FRAN BERBEL

JUNY "LLIURE"
FRAN BERBEL
JOAN TOMAS
JOAN SERRANO
MOISES SERRA

SETEMBRE "ESPORTS"
TONI BENITEZ
JOAN TOMAS
JOAN SERRANO
PERE MARTINEZ

OCTUBRE "LLIURE"
FRAN BERBEL
TONI BENITEZ
MOISES SERRA
JOAN SERRANO

NOVEMBRE "NATURA MORTA"