Normes 2017-07-24T23:58:22+00:00

Bases concursos socials 2017

Bases concurs Pere Viltró 2016

PUNTS I TÍTOLS – Per distingir a concursants

Sovint els socis que participen a concursos ens consulten quins son els requisits que demanen les distintes Entitats per l’atorgament de les recompenses que tenen establertes apart dels premis que cada concurs te establert i que l’organitzador inclou a les corresponents Bases.

Quedi clar que ens referim només als títols que s’atorguen exclusivament per participar a concursos patrocinats d’acord amb els reglaments publicats per les respectives Entitats, en cap cas ens referim a títols o recompenses a obtenir per altres mèrits o motius.

Habitualment, per demanar el títol, es condició indispensable estar associat a la entitat corresponent i estar al corrent de pagament.

Per tal d’orientar en lo possible als nostres associats en aquest, certament complicat, mon de les titulacions, hem fet un extractat de les Normes vigents en aquest moment difoses per les principals Entitats, que son les que a nosaltres ens incumbeixen principalment.

Acompanyem també els enllaços als textos originals on podreu consultar les normatives complertes.

Ben segur que us seran d’utilitat.

Reglamentació FIAP

Procediment de petició de distinció FIAP (AFIAP, EFIAP)

Reglamentació CEF

Reglamentació FCF

Reglamentació ISF

Reglamentació A-Afocer

Títols A-Afocer
Notificació de punts socialpaper@afocer.cat